Bếp từ Teka IZ 8320 HS

31,009,000 19,746,000

  • Khuyến mại: Đã dừng chương trình
  • Tình Trạng hàng: Vui Lòng liên hệ Hotline để xem tình trạng kho
  • Khách lẻ: 0989 564 110
  • Khách Nội Thất: 0972 556 706
Bếp từ Teka IZ 8320 HS

31,009,000 19,746,000

0972.556.706