Bếp gas dương Rinnai RV-660G

934,000

Bếp gas dương Rinnai RV-660G đầu đốt bằng đồng thau, ống điếu bằng thép dập. Lượng gas tiêu thụ tối đa.

  • Khuyến mại: Đã dừng chương trình
  • Tình Trạng hàng: Vui Lòng liên hệ Hotline để xem tình trạng kho
  • Khách lẻ: 0987 787 960
  • Khách Nội Thất: 0972 556 706
Bếp gas dương Rinnai RV-660G

934,000

0972.556.706